X
تبلیغات
زولا

گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره ی متوسطه
گروه آموزشی ادبیات فارسی شهرستان آبدانان مقدمتان گلباران


سوالات پایانی اول  درس: زبان  فارسی (۳)  از آقای عبدل میرزازاده         
 

 

مدت پاسخگویی:70دقیقه نوبت امتحانی :صبح سال سوم رشته:علوم تجربی بسمه تعالی تاریخ امتحان:14/10/90 تعداد سوالات:23 استان ایلام - شهرستان آبدانان –  بخش سرابباغ– دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی
   
نام و نام خانوادگی:                                                             

    
-
زبان شناسی  (4نمره)
1-
درهریک از  جملات زیرکدام یک از قواعد زبانی رعایت نشده است؟(75/.) الف)من در درس خواندن کوشاهستیم .
ب)شما کلاس چندم هستی ؟راه مدرسه دور است.                              ج)شهیدبهشتی دبیرستان شبانه روزی .   
 
2-
الگوی هجایی واژه های «رعد » و «بنفشه » را بنویسید.(1نمره)

3-
هرکدام از واژه های داده شده شامل کدام وضعیت چهارگانه زبان می باشند؟ (75/.)الف)خنده:
ب)سوفار:                                                                           ج)سپر:                                                                                                          
4-
جملات بی فعل مقابل چندجزئی هستند؟(5/.)الف)زندگی یعنی عقیده(.........................)ب)صبح به خیر(................................)
5-
صورت کامل سرواژه های داده شده را بنویسید.(1)    هما: (...........................................................................)  
نزاجا : (.................................................................)اتکا: (....................................................) ساف(...............................................................)
-
نگارش (5نمره)
6-
اگربخواهیم چیزی یا جایی یاکسی یا واقعه ای را که امروز وجودنداردیا آثارآن از میان رفته است تشریح کنیم، چکارمی کنیم؟(1نمره)

7-
انواع مقاله را از نظر شیوة نوشتن  نام ببرید.(دو مورد)(5/. نمره)

8-
چرادرجملات مقابل نمی توان نهاد جدا را حذف نمود؟(1نمره)الف)من این موضوع را گفته بودم.ب)منِ بیچاره خسته شدم.

9-
بیت مقابل را به نثر فارسی امروزی بازگردانی کنید. (1نمره) شبی دودخلق آتشی برفروخت   شنیدم که بغداد نیمی بسوخت.

10-...............................
و........................................به یک زندگی نامه اعتبار می بخشد.(5/. نمره)
11--
جملات داده شده را ویرایش کنید. الف)مس سروپا از اعمال وضو است.(25/.)
الف)ما پارسال گذشته در روزقدس برعلیه آمریکا واسرائیل غاصب شعاردادیم.(5/. نمره)
ج)احسن برتو که دانش آموز درس خوانی هستی.(25/.)
                                                                                                                                                                              
ادامه سوالات در صفحه ی دوم

مدت پاسخگویی:70دقیقه نوبت امتحانی :صبح سال سوم  تجربی بسمه تعالی سوالات پایانی اول  درس: زبان  فارسی (3)
تاریخ امتحان:14/10/90 تعداد سوالات:23 استان ایلام - شهرستان آبدانان –  بخش سرابباغ– دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی
-
دستور زبان(8نمره)
12-
برای فعل های گروه«الف» بن ماضی وگروه« ب» بن مضارع بنویسید.(1 نمره)
الف)پریدند(                        )خواهیم نوشت (                         )                      ب)جنبیدم(                 )کشید(                      )
13-
از موارد عدم مطابقت بین فعل ونهاد دو مورد را همراه با مثال نام ببرید.(1نمره)

14-
درعبارت های زیر بخش حذف شده ونوع حذف را مشخص کنید.(1نمره)
الف)صبحگاهی بود وهوا بارانی                                          ب)رفته بودم او را ببینم امّا نتوانستم
15-
جمله مقابل را با گذرا کردن فعل آن به یک جملة سه جزئی تبدیل کنید.(75/.)گنجشک پرید.
16-
فعل «می شنیدید » را با حفظ شخص به صورت ماضی نقلی ،مضارع مستمر ،ماضی بعید،مضارع اخباری بنویسید.(1)
نقلی:                               مستمر:                                  بعید:                           اخباری:
17-
جمله ی مقابل را مجهول کنید.(75/.)«دوستم کیک ها را خورده بود »
18-
با رسم نمودار اجزای جملة  « حافظ خودش را رند می داند » را مشخص کنید.( 5/1)19--
در جملات زیر نوع فعل ها از نظر ساختمان (ساده ،مرکب ،پیشوندی ) را مشخص کنید.(1نمره)
الف)-او با سخنان دلنشین خود ما را امیدوار می کرد.                      ب)هنگام غروب خورشید دلم گرفت.
ج)-ماتاپایان دی ماه امتحان  خواهیم داشت.                                   د)-سال گذشته یکی از شاعران نامدار درگذشت.
-
املاء وبیاموزیم(3نمره)
20-
شکل درست همزه را در کلمات زیر را بنویسید.(75/.)
س/ ء/ال (......................)           اشم/ ء/ زاز  (...........................)                                       م/ ء/ خذ  (.............................)   
21-
در گروه کلمات زیرسه غلط وجود دارد ،صحیح  آن ها را بنویسید.(75/.)
فرط استیسال-  همیت ودلاوری-   دوروبرحذر-عاکفان کعبه – مهمل وبیهوده-  حادثه ی سعب  

22-
صامت میانجی را در واژ های زیر مشخص کنید.(75/.)هفتگی:                          سبزیجات:                        جنگجویان:
23-
پیوند « ان » در هر کدام از واژه های زیر بیانگر چه مفهومی است؟(75/.)
بهاران:                                                       بانوان:                                                            کوهان:

 

 

 

 

 

 


«
خدایا به ما زبانی عطاکن که خود ودیگران از آن در آسایش باشیم»      میرزازاده دی ماه 90

[ چهارشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1390 ] [ 10:52 ب.ظ ] [ اسد دیناری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 97050

تبادل لینک

خرید بک لینک